PDA

View Full Version : THƠ TÌNH


 1. Gop Vui thoi ^^!
 2. tinh yeu
 3. Tinh Yeu
 4. Đôi Guốc Đỏ
 5. Gửi tới em
 6. Hình tạmác muôn đời ( Torez Ditlevsen )
 7. Em bảo anh (Silva Kaputikyan )
 8. không đề
 9. Tốc độ
 10. Thơ tình ngày nay .Đọc ngất luôn
 11. Công chúa Khoai Tây..
 12. Thơ kén vợ...chị em vào tham khảo nhé
 13. Thư gửi anh
 14. Tuyển tập "Thơ tình xuyên Thế kỷ" !!
 15. Truyền Kiều (phiên bản mới)